Legalizări

Traducerile pot fi autorizate, atunci când traducerea poartă doar semnătura și ștampila traducătorului autorizat, și legalizate, ceea ce înseamnă că notarul public legalizează semnătura traducătorului autorizat aplicată pe traducere.

Pentru că știm cât de important este timpul pentru dvs., vă putem oferi și servicii de legalizare.